Våra tjänster

Vi utför alla typer av mark- och schaktarbeten och mindre byggnationer.

Vi har även möjlighet att erbjuda transporter av tex jord och grus. Vi finns belägna i södra delen av Stockholm och arbetar i hela Stockholmsområdet.

Välkomna att kontakta oss för att diskutera det ni vill ha utfört – vi hjälper gärna till med tips och idéer!

  • Dränering
  • VA schakter
  • Kabel schakter
  •  Grunder
  • Tomtplanering
  • Plattläggning
  • Stödmurar
  • Betongbilning
  • Spräckning av berg
  • Snöröjning